Ange ett 14-siffrigt ID.
För att hitta id-numret är den enklaste metoden att navigera till bildens sida hos KMB.
Url:en innehåller texten "id=" följt av det 14-siffriga nummer som behövs.

If you have any problems or questions please contact Lokal_Profil.
Source code at Github.