Objektid: 10089700060001 <-- Länk till Fornsök där "undertyp" samt "höjdläge" kan läsas av.
Kopiera in följande i artikeln:
{{Infobox fornminne
 | namn    = 
 | typ     = Fornborg
 | undertyp  = 
 | bild    = 
 | bild_text  = 
<!-- Geo -->
 | land    = [[Sverige]]
 | landskap  = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/landskap|Go}}]]
 | län     = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/län|09}}|Gotland]]
 | kommun   = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/kommuner|0980}}|Gotland]]
 | socken   = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/socknar|897}}|Ardre]] <!--ATA 897-->
 | plats    = 
 | coord    = {{coord|57.36057|18.71165|display=inline,title|region:SE_type:landmark}}
 | höjdläge  = 
<!-- Allmän info -->
 | tillkomsttid= 
 | antal    = 
 | del_av   = 
 | innehåller = 
<!-- Skyddsinfo -->
 | skydd    = 
 | skydd_nr  = {{RAÄ-nummer|Ardre 6:1|10089700060001}}
 | fotnoter  = Information från [[FMIS]].
}}

If you have any problems or questions please contact Lokal_Profil.
Source code at Github.