Objektid: 10033200360001 <-- Länk till Fornsök där "undertyp" samt "höjdläge" kan läsas av.
Kopiera in följande i artikeln:
{{Infobox fornminne
 | namn    = 
 | typ     = Gravfält
 | undertyp  = 
 | bild    = 
 | bild_text  = 
<!-- Geo -->
 | land    = [[Sverige]]
 | landskap  = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/landskap|Sö}}]]
 | län     = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/län|04}}|Södermanland]]
 | kommun   = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/kommuner|0480}}|Nyköping]]
 | socken   = [[{{safesubst:Användare:Lokal Profil/nycklar/socknar|332}}|Helgona]] <!--ATA 332-->
 | plats    = 
 | coord    = {{coord|58.80289|16.94870|display=inline,title|region:SE_type:landmark}}
 | höjdläge  = 
<!-- Allmän info -->
 | tillkomsttid= 
 | antal    = 
 | del_av   = 
 | innehåller = 
<!-- Skyddsinfo -->
 | skydd    = 
 | skydd_nr  = {{RAÄ-nummer|Helgona 36:1|10033200360001}}
 | fotnoter  = Information från [[FMIS]].
}}

If you have any problems or questions please contact Lokal_Profil.
Source code at Github.