Ange ett 14-siffriga id.
Anläggning Byggnad
För att hitta rätt id är den enklaste metoden att gå till presentationssida hos bebyggelseregistret.
Url:en för presentationssida innehåller det 14-siffriga ID numret samt anger om presentationen är för en byggnad, anläggning eller miljö.

If you have any problems or questions please contact Lokal_Profil.
Source code at Github.