Ange ett 14-siffrigt objektid.
För att hitta objektid är den enklaste metoden att via Fornsök navigera till objektets sida. I beskrivningen finns posten "Visa i Google Earth".
Högerklicka på länken intill och kopiera denna. Den kopierade texten innehåller "objektid=" följt av det 14-siffriga nummer som behövs.

Notera att det nummer som ibland anges i Fornsöks-url:en för objektsidan inte nödvändigtvis är rätt nummer.

If you have any problems or questions please contact Lokal_Profil.
Source code at Github.